Prawda


„Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony jak ktoś, kto błędnie wierzy, że jest wolny”

J. W. von Goethe 1749-1832

PRAWDA

Słabość nie jest sama w sobie cnotą,

lecz jest wyrazem rzeczywistości …

stale trzeba być scalony z wiarą, nadzieją i miłością,

wtedy słabość apostołów, tak jak Chrystus

jest zakorzeniona w misterium Paschy, w sile ducha.

Nie może być to bierność lub rezygnacja.

To wymaga wielkiej odwagi i wiecznego zachęcania człowieka

do utrzymania sprawiedliwości i prawdy.

Aby oprzeć się pokusie trzeba rosnąć w siłę i moc.

Często się skarżę na moje życie.

Bóg zapytał mnie, jak tak mogę, to dziwnie.

Dlaczego tak długo milczysz?

Dlaczego wiara jest tak gorzka?

Kiedy ludzie są w ciemności,

to nie wiedzą co zrobić z dziesięcioma palcami …

Polityka doskonale wykorzystała ten moment

dla własnej korzyści za pomocą manipulacji.

Ludzi nigdy nie boli gdy tak ochoczo występują

przeciw sobie z powodów religijnych.

Tu jest błąd … z powodu przemocy.

Myślę, że każdy z nas odkrył że Jezus Chrystus

zaprasza nas jako nienarodzonych.

Dając światu Boga, odkrywa kim jesteśmy.

Wcielenie w nas ma na celu urzeczywistnienie Jezusa

jako dziecka zawartego w naszym człowieczeństwie.

Tajemnica Wcielenia Chrystusa w którym żyjemy.

Dlatego to, co mamy za życia zakorzenia się,

jak też wciąż żyje, w przyszłości.

kto próbuje zachować swoje życie,

straci je … a kto straci, zachowa.

Jeśli kiedykolwiek coś ma się zdarzyć …

to może stać się dzisiaj …

zostaliśmy ofiarami terroryzmu i manipulacji

Ja żyłem wystarczająco długo, aby wiedzieć że…

Jestem współodpowiedzialny za to zło,

 rozpowszechnione po całym świecie!

0620

0211

____________________________________________________

„Kiedy istnieje większe zapotrzebowanie na kulturę aniżeli na ziemniaki i kiedy ludzie bardziej pragną oświecenia aniżeli cukierków, wtedy opodatkowuje się i eksploatuje wielkie bogactwa świata, a efektem, czy też podstawowym artykułem produkcji, nie są niewolnicy ani robotnicy obsługujący maszyny, lecz ludzie – te rzadkie owoce nazywane bohaterami, świętymi i poetami, filozofami i odkupicielami. Krótko mówiąc, … tam, gdzie przycicha prawda, wyrasta instytucja. Mimo to jednak prawda nadal miota się nad nią i w końcu burzy ją ostatecznie”. [Thoreau – Życie bez zasad]

Na początku spójrzmy na tych, co do dzisiaj odseparowali się od prawdy – na żydów. Twierdzą, na podstawie swoich pism, że są „narodem wybranym”… Otóż należy się tutaj uściślenie. Tym „narodem” wcale nie byli Izraelici, ale Lewici, którzy w V w. pne zawładnęli licznymi plemionami i narzucili im swoje „wierzenia” i doktrynę tzw. „narodu wybranego” przez gromowładnego Jehowę. Naród ten, po wypełnieniu wszystkich „przepisów i praw” odziedziczyć miał „ziemię obiecaną” i miał zapanować nad wszystkimi narodami ziemi. Przeznaczeniem Judy było utworzenie narodu poświęconego idei zniszczenia. Plemię Judy nie było rdzennymi Izraelitami, lecz przybyłymi z Babilonii, wrogo nastawionymi koczownikami, czczącymi wszystko, co złe (w naszym chrześcijańskim rozumieniu – satanistami). Nie cieszyło się dobrą reputacją. Biblia wymienia ich przodków ze związku kazirodczego.

Wielcy Prorocy Izraela odrzucili rasistowską wiarę zawartą w księgach Mojżeszowych. Kazanie Jezusa na Górze, kilkoma zdaniami zbiło całą błędną, faryzejską herezję Lewitów. Rozpoczęło się błogosławieństwami, podobnie jak Pięcioksiąg klątwami. Przeciwstawiło miłość – nienawiści, miłosierdzie – zemście, życzliwość – złej woli, braterstwo – segregacji, sprawiedliwość – dyskryminacji, potwierdzenie – zaprzeczeniu, życie – śmierci! Tak rozumiana moralność i prawdziwa wiara, była dla faryzeuszy przekleństwem. Tak jak wcześniej zgładzili Jeremiasza, tak też postąpili z Jezusem. Lecz Jezus sprawił, że sekta żydowska i jej herezja, na której opierało się Prawo – upadła! Faryzeusze, po zniszczeniu II Świątyni w 70 r. ne. schronili się w mieście Jamnia. Odrodzili Sanhedryn i ostatecznie zredagowali Talmud. Księgę przesiąkniętą antychrześcijańskim jadem. Ich dalekosiężną spuścizną w XXw. były dwie wojny światowe, w których jak w wojnie z Babilonem posłużyli się obaleniem chrześcijańskiego porządku przy pomocy gojów, „obsadzono swoimi” trony Europy i St. Zjedn., a końcowym rezultatem była kanonizacja ikony żydostwa z plemienia Judy – Judasza… Oto jest wynik obłędu, w jakim żyje każdy wierzący żyd. Jego wiara krystalizuje wszystkie jego osiągnięcia. Skoro wiara jest chora to i osiągnięcia z niej wynikłe są chore. Jest prawdą, że żydzi nie wynaleźli nic znaczącego dla świata, niczym się nie wyróżnili w sztuce, nic nie dokonali w kulturze. Są jak najbardziej przeciętnym ludem, chorym ludem, który jedynie co wynalazł to: „biadolenie”, holokaust, zwyrodniałą wiarę, nadzieję i miłość.

Co cechuje żyda? – arogancka zarozumiałość, wynikająca wyłącznie z zasad życiowych judaizmu, miernota wykuta w okowach separatystycznej wiary, megalomania, m.in. mit o „narodzie wybranym”, o „wygnaniu”. Oto najistotniejsze cechy żyda. Jego wiara była i jest wyznaniem demonicznym, więc wszystko co pod jej wpływem stworzył żyd pochodzi od złego. Twierdzenie, że żydzi stanowią jakąś rozpoznawalną rasę czy naród, też jest mitem. Nie chodzi tu przecież o rasę, fizjonomię, choroby genetyczne, czy nawet genetykę – chodzi wyłącznie o talmudyczny strach, pod którego presją żyje w obłędzie każdy żyd. Z tej „wiary” wyrósł żyd, jego fizjonomia, po części jego genotyp. Przodkowie współczesnych żydów to Berberowie z północnej Afryki, hiszpańscy mieszańcy z Maroka, koczownicze ludy ze stepów mongolskich, stepów położonych między Morzem Czarnym a Kaspijskim tzw. Chazarowie i in. Wszystkie były prymitywnymi ludami, pierwotnie wyznającymi kult przemocy, po konwersji na talmudyzm stali się prozelitami – „ludem wybranym”. Cóż spłodził „geniusz” żydowski? Marksizm, bolszewizm, bezpiekę, psychoanalizę, ewolucjonizm, psychoterapię, eugenikę, teorię ras, radiestezję, fanatyzm, anarchizm, lichwę itd. Cóż to znaczy dla wizerunku człowieczeństwa? – śmierć!

Zeświecczony Talmud w postaci Kapitału Marksa został przyjęty jako „nowe wcielenie prawa żydowskiego”. Do czego ten chory system doprowadził? Widzieliśmy w XXw. Jeżeli przyjąć, że wszystko co żydowskie jest poddane prawom zysku, to system bolszewicki, komunistyczny, liberalny socjalizm, globalizm rzeczywiście takie rezultaty osiągnął. Na dłuższą metę opłacało się żydom „wybić” swoich pobratymców, głównie tych, którzy nie wyznawali „jedynie słusznego programu partii”. Pozostali wyłącznie żydzi o poglądach „marksistowskich” popularnie zwani „żydokomuną”. Cala ta banda pod pręgierzem własnego, obłąkanego prawa wstępowała masowo do bojówek bolszewickich i mordowała wszystkich innych, którzy ośmielili się wierzyć w Boga Miłości. Niejako w nagrodę zasiedlili „Nowy Izrael”, z którym przecież tak naprawdę nic ich nie łączyło. Bo co „ruski kałmuk” ma wspólnego z Semitą czy Izraelitą? Nic!

W 1972r. Gołda Meir, szef rządu izraelskiego oznajmiła: ‘Żyd poślubiający goikę dołącza do sześciu milionów ofiar nazizmu…’ Czy wszystko jest już jasne?

Na koniec zastanówmy się nad istotą antysemityzmu…, co to w ogóle znaczy? Kto jest Semitą? Żyd chazarski, polski, hiszpański czy niemiecki? Żaden z nich! Jaka jest więc wina człowieka określonego mianem antysemity? Żadna! Kompletna bzdura Do kontroli nad tym, kto i co jest antysemickie utworzyli potężne Instytucje! To jest prawdziwy obłęd!  Zapamiętaj! Jak twierdził żydowski intelektualista, Ernest Renan – Nie ma żadnej rasy, ani narodu żydowskiego. Tylko spesyficzne warunki życia w izolacji (getto) są w stanie „stworzyć” żyda i jego mit „żydostwa”!

Oto kara na żydów, za to, że nie uwierzyli w Mesjasza – Jezusa. „Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu” [Tora -5 Moj. 28:28] „Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców” [Przyp. Salomona 16:22] „Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy”. [Ks. Amosa 3:2]

Czy istnieje jakiś „lek” na żydostwo? Tak, jest nim „nowe serce” gdyż „Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. [Rz 2:28-29] Żyd nawrócony na chrześcijaństwo i ochrzczony, na ogół odradza się jako pełnowartościowa jednostka, jako intelektualista. Takich „żydów” znamy z historii.

„Słuchaj Boga w sprawach, które ci pokazuje, a wtedy otworzy się przed tobą kolejne wyjście. Bóg nigdy nie wyjawi więcej prawdy o sobie, o ile nie będziesz posłuszny tym, co już wiesz…” [Oswald Chambers]

Jezus Chrystus zdecydowanie sprzeciwił się ówczesnej wierze i prawu mojżeszowemu.

Dał tego dobitny dowód w przypowieści o winnicy oddanej rolnikom w dzierżawę:

Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce!” – Mt 21:43

„A kto upadnie na ten kamień, rozbije się […]” – Mt 21:44

„Kiedy naczelni kapłani i faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyślili się, że o nich mówił.” – Mt 21:45

Proroctwa Jezusa mówią prawdę. Bóg dawał Żydom możliwość po możliwości do nawrócenia się. W końcu, Jezus powiedział im:

„Węże, plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego?” – Mt 23:33

„Oto wasz dom zostanie wam pusty.” – Mt 23:38

„A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony.” – Mt 24:1-2

Tak, Jezus raz na zawsze zamknął sprawę „narodu wybranego” którym, do tamtej chwili byli wyznawcy Mojżesza.

W swoim miłosierdziu, Jezus wychodził na przeciwko grzesznikom, również Żydom, którzy Go nienawidzili.

„Grzesznik, który będzie pokutował i uwierzy, będzie zbawiony” (Rz 11:23).

Naszą misją jako chrześcijan jest nawracanie Żydów, a nie pomoc w budowaniu ich królestwa.

____________________________________________________

Czytaj dalej – PODSUMOWANIE

Komentarze

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s