Posts Tagged ‘Zwyczaje’

Propaganda antypatriotyczna to tylko psychologiczna manipulacja używana na euroentuzjastycznej opinii publicznej.

Głównym powodem, dla którego tak wielu euroentuzjastów przyjmuje antypatriotyczne szaleństwo, jest nie tylko to, co mówią ludziom rząd i media, ale także to, jak myślą i przetwarzają informacje. Gdyby bowiem tzw. euroentuzjaści zostali nauczeni, jak analizować i myśleć właściwie, nie daliby się nabrać na tę propagandę. Na przykład wmawia się im, że naziści odkryli tajemnicę powtarzania jako sposobu programowania ludzi (żyd Josif Goebbels), by uwierzyli, że coś jest prawdziwe, ale nie uczono ich, dlaczego ta praktyka jest tak skuteczna!

Psychologiczna skuteczność tej sztuczki ma związek z „rozpoznawaniem wzorców”. Człowiek – poprzez ewolucję – nauczył się identyfikować zjawisko jako prawdziwe i autentyczne, ponieważ powtarza się ono w nieskończoność. Po pewnym czasie umysł interpretuje ten spójny wzór jako dowód wartości prawdy. W kategoriach psychologicznych „schematy” tworzone są przez nakładanie się podobnych w czasie wspomnień, tak że wszystkie zdarzenia związane ze zjawiskiem są postrzegane przez pryzmat poprzednich powtórzeń. Innymi słowy, nawet jeśli określony rodzaj zachowania różni się od normy, to i tak zostanie on zidentyfikowany jako należący do typowego wzorca niezależnie od niego. Jest to dosłownie „umysłowa sztuczka”. Przykładem jest reakcja „oświeconego” lewactwa na Marsz Niepodległości czy Żołnierzy Wyklętych i określenie ich jako „marsz faszystów” i „”bandy reakcyjnego podziemia”. Ignorując fakty, ludzie automatycznie umieszczają patriotyczne zachowania w kategorii „agresywne”, ponieważ są tak zaprogramowani przez ciągłe powtarzanie się przez wiele lat, aby myśleli w ten sposób. Nie nauczywszy się tej „sztuczki umysłu”, nawet ludzie wykształceni wciągają się w narrację nieświadomi tego, że ich schematy dyktują, że przekonanie musi zostać wzmocnione. Wszystkie doświadczenia dotyczące patriotów i narodowców są po prostu wrzucane do jednego worka z napisem „agresywne zachowanie”. Twórcą tej ściemy była komunistyczna bezpieka i media w dobie PRL-u i II RP.

mielibycbezimienni

Żołnierze wyklęci to prawdziwi bohaterzy, obrońcy ojczyzny do ostatnich dni swojego życia. W latach powojennych, nadal walczący o wolną Polskę, zniszczeni przez SB i UB.

Inna psychologiczna przyczyna, dla której Euroentuzjaści wpisują się w „agresywną” narrację, wynika z „uprzedzeń potwierdzających”. Z różnych powodów wielu euroentuzjastów demonizuje patriotów i narodowców. Częściowo wynika to z tego, że ludzie faktycznie lubią mieć „złego faceta”, którego można nienawidzić. To właśnie dlatego mafijni gangsterzy są tak popularni w europejskiej kulturze. Kochamy naszych „antybohaterów” tak bardzo, jeśli nie bardziej niż naszych prawdziwych bohaterów, gdyż zaspokajają naszą potrzebę wycia i buczenia oraz wyładowania się na tej „medialnej” i fikcyjnej ofierze.

Do pewnego stopnia rozpoznawalność wzorca ma również znaczenie, ponieważ w Europie, a szczególnie w Polsce, w dobie PRL-u tworzono portret i obraz patrioty jako wroga postępu i twórcę wszelkich ograniczeń. Te powtarzające się portrety stworzyły schematy, które następnie utworzyły stereotypy, które obrazują dzisiejsze nasze myślenie.

Jednak antypatriotyczna propaganda nie będzie trwała wiecznie, ponieważ opiera się zasadniczo na kłamstwie. Prawda zawsze wygrywa z czasem, a fantazja i fikcja ustępuje miejsca rzeczywistości. Pomimo cenzury w mediach społecznościowych m.in. Facebook i Google czy Reddit oraz przestrzeni medialnej m.in. środowisko Gazety Wyborczej, stacji TVN i prób uciszenia szerokiego spektrum tzw. Mediów Narodowych, prawda w końcu zatriumfuje. Po zakneblowaniu języka prawdy zawsze następuje długo tłumiony krzyk, który na przestrzeni wieków odbija się coraz głośniejszym echem.

Wydaje mi się, że większość jest zdezorientowana w tym antypatriotycznym i antynarodowym szaleństwie, a smutne jest to, że nikt nie uznaje, że wszyscy oszaleli, i nikt nie uznaje, że każdy jest szalony, i nikt nie może zatrzymać tego szaleństwa, ponieważ każdy jest obezwładniony przez własną szaloną ideologię i systemy przekonań.

Ale miłościwy Bóg przewidział te demoniczne szaleństwo i zneutralizuje jego skuteczność, gdyż problem z repetycją jako bronią psychologiczną polega na tym, że przestaje ona być skuteczna, gdy jej poddani osiągną punkt maksymalnego znudzenia tą propagandą tym cynicznym bełkotem. Bo jak pisał Frank Herbert: „Podstawą wszelkiej moralności jest szacunek dla prawdy!

Wielkanoc w domu

|Zobacz| Komunia duchowa

Niedziela Palmowa

Tradycja Niedzieli Palmowej wywodzi się z uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Był to niezwykle ważny epizod w Jego biografii, o czym świadczy fakt odnotowania go we wszystkich czterech Ewangeliach. Św. Jan opisuje to wydarzenie, wspominając, że gałązki były palmowe. Stąd zapewne i nazwa Palmowej Niedzieli. Na pamiątkę tego wydarzenia, już od IV wieku utrwalił się zwyczaj obchodów tego święta. Od V w. Obrzęd ten praktykowany był na Zachodzie Europy. Zwyczaj święcenia palm wszedł do liturgii kościelnej dopiero w XI w. W Polsce zwyczaj ten nosił nazwę Niedzieli Kwietnej, rzadziej Wierzbnej, gdyż niedziela ta wypadała na wiosnę. Wg etnografów, zwyczaj strojenia palm wywodzi się ze starosłowiańskiego święta wiosny. Polskie „palmy” są wykonywane z wierzbowych gałązek z baziami, przystrojone różnymi kwiatami czy trawami. Poświęcone palmy zatykano w izbach za obrazami świętych, by strzegły dom przed nieszczęściami.

Obrzędy

Rodzina zbiera się przy stole, na którym są poświęcone palmy, Pismo Święte i krzyż.

Wprowadzenie:

Chrystus idzie na spotkanie śmierci, niosąc grzechy całej ludzkości. Jest pełen niezmierzonej miłości, która przynagla Go do ofiary. Pragnie wyzwolić nas od śmierci wiecznej. Za tę ofiarę Bóg Go wywyższy i obdarzy chwała. Liturgia dzisiejszego dnia ma na celu uczczenie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania tu Jego aktu odkupienia całego Świata.

Czytanie Pisma Świętego – fragment opisu Męki Pańskiej: [Mt 21, 1-11; Łk 22,14 do 23,56; Łk 22,1-49]

xalleluja

Triduum Paschalne

„Święte Triduum Paschalne męki i zmartwychwstania Pańskiego, jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego”. Pamiętać należy, że nie są to dni przygotowania do uroczystości, ale jest to już obchód Dnia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, przez udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstania.

Obrzędy

|Zobacz| Komunia duchowa

Czytamy fragmenty Pisma Świętego [Ewangelia Św. Jana 13, 1-15 oraz J. 17,1-26]

Wielki Czwartek jest unaocznieniem tajemnicy nieskończonej miłości Chrystusa do ludzkości, a w szczególności do swoich kapłanów. Świętujemy dzisiaj ustanowienie Najświętszej Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz Chrystusowego nakazu miłości braterskiej.

Kończymy pieśnią (Śpiewnik Abba – Ojcze s.232)

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz,
w Ogrójcu zakrwawiony,
Tam Cię Anioł w smutku cieszył,
Skąd był świat pocieszony.
Przyjdź Mój Jezu, Przyjdź Mój Jezu,
Przyjdź Mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.
Ach, mój Jezu, jakeś srodze,
Do słupa przywiązany,
Za tak ciężkie grzechy nasze,
Okrutnie biczowany.

Przyjdź Mój Jezu, Przyjdź Mój Jezu,
Przyjdź Mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

Wielki Piątek

Obrzędy można zacząć od adoracji krzyża. Zapalić poświęconą świecę. Można śpiewać suplikacje.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

 

Czytamy fragmenty Pisma Świętego [Opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Jana 18, 1-42] można zakończyć obrzędy śpiewem pieśniami: Odszedł Pasterz od nas, pieśń Krzyżu Święty…

Wielka Sobota

Tradycja

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych należy poprzedzić adoracją Krzyża Świętego, a jak jest taka możliwość przy Grobie Pańskim. Wieczorem wskazane jest rozważanie Pisma Świętego.

Obrzędy

Zasadniczą część stanowią czytania z Pisma Świętego. Zaleca się 7 czytań ze Starego Testamentu i 2 z Nowego Testamentu. Liczbę czytań można zmniejszyć. Nie należy jednak opuszczać trzeciego czytania z księgi Wyjścia o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Na stole obok krzyża i świec ustawiamy koszyk ze święconką.

Czytanie fragmentów Pisma Świętego [Ks. Rodzaju 1,1.26-31]; [Psalm 104 (103)]; [Ks. Rodzaju 22,1-2.9-13.15-18]

Bóg wystawił wiarę Abrahama na ciężką próbę. Abraham dał przykład heroicznej wiary. Bóg oszczędził Izaaka, ale „własnego Syna nie oszczędził, lecz Go za nas wszystkich wydał”. [Rz 8,32]

Psalm 16 (15)

Czytanie z Księgi Wyjścia [WJ 14,15-15,1]

Czytanie z Księgi Izajasza [Iż 54,6-14]

Psalm 30 (29)

Czytania z Listu Św. Pawła Ap. Do Rzymian [Rz 6,3-11]

Z Ewangelii Św. Mateusza [Mt 28,1-10]

Błogosławieństwo Paschału Rodzinnego

Na większej świecy piszemy pisakiem napis ALLELUJA i znak Krzyża. Nad napisanym krzyżem piszemy literę Alfa ‘A’ a pod krzyżem literę grecką Omega ‘Ω’. Na czterech polach między ramionami krzyża piszemy cyfry bieżącego roku. Ojciec rodziny dokonuje ceremonii błogosławieństwa paschału.

Dotykając pionowego ramienia krzyża mówi: „Chrystus wczoraj i dziś”;

Przy ramieniu poziomym: „Początek i koniec”;

Dotykając litery A: „Alfa”;

Dotykając litery ‘Ω’: „i Omega”;

Dotykając pierwszej cyfry roku: „Do Niego należy czas”;

Dotykając drugiej cyfry roku: „I wieczność”;

Dotykając pierwszej cyfry roku: „Jemu chwała i panowanie”;

Dotykając pierwszej cyfry roku: „Przez wszystkie wieki wieków. Amen”

Teraz następuje zapalenie paschału. Zapalając paschał mówi:

„Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemność naszych serc i umysłów”

Paschał zapalamy we wszystkie dni okresu wielkiego tygodnia.

Na końcu można zaśpiewać pieśń: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana…

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

|Zobacz| Komunia duchowa

|Zobacz| Czas Wielkanocy

przewodnik_po_wtyg

 

___________________________________Bóg z Wami!_______________________________________

źródło opracowania: Ks. Dr. Jan Usiądek, Rok kościelny w liturgii rodzinnej. Tradycja i obrzędy. Imprimatur 1998r. Wyd. Warmińskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wdrodze.pl/file/Wiara_nie_tylko_w_czasach_zarazy.pdf

 

 

 

 

W Wielką Sobotę, w polskiej tradycji, istniał zwyczaj święcenia pokarmów. W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią możemy uczynić to sami wg. poniższych wskazówek.

poswiecenie_pokarmow

Aby godnie przeżyć czas wielkanocny, w Niedzielę Wielkanocną organizujemy uroczyste śniadanie, zapalamy świecę paschalną.

jezus_w_rodzinie

W tym dniu warto przeczytać fragment dotyczący zmartwychwstania Jezusa Chrystusa np. z Ewangelii Św. Łukasza rozdz. 24: wersety 36-43

Odmówić modlitwę Ojcze Nasz...

Odmówić: Modlitwę przed posiłkiem

Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy wieczności przez
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw,
abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej
w twoim Królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

Teraz można przystapić do podzielenia poświęconych pokarmów i złożenia sobie życzeń.

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną,
za miłość, która nas zespala
oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci.
Niech będzie błogosławione imię Twoje
przez Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Amen.

Na zakończenie można odmówić modlitwę na święto zmartwychwstania

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego
który prawdziwie powstał z martwych,
króry ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
którego radości nikt nam nie odbierze.
Jezu Chryste, Odkupcielu świata,
Zbawco nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami i nad światem całym.
Amen

___________________________________Bóg z Wami!_______________________________________

źródło opracowania: Ks. Dr. Jan Usiądek, Rok kościelny w liturgii rodzinnej. Tradycja i obrzędy. Imprimatur 1998r. Wyd. Warmińskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego