Posts Tagged ‘Wiara’

wniebowstopienie

Ciekaw jestem, co by było, gdyby Jezus nie wstąpił do Nieba?

Żył by wśród Nas, tu na ziemi, chodził by po tych samych ścieżkach co my…

  • nie potrzebna była by nam wolność, bo Jezus by był koło Nas;
  • nie potrzebna była by nam miłość, bo i tak wszyscy by się miłowali…
  • nie potrzebne było by nam niebo, bo jego symptomy mieli byśmy wokoło!
  • nie było by wojen, przestępstw, walki politycznej i ateistów etc.

Mieli byśmy tutaj na ziemi prawdziwy raj !

Ale Jezus wstąpił do Nieba, cóż więc takiego zostawił nam?

Dał nam największe Swoje dary tj. :

  • miłość i wolność
  • wiarę i nadzieję

Niestety na świecie żyją jeszcze ludzie niezadowoleni z tych darów!

„Marność nad marnościami”

 

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja.

3maj

Oto pełna treść Aktu Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski:

Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski Boże,

Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata.
Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa prowadź nas. Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu nad Wisłą – który w sierpniu 1920 r. za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę.
To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi.
Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka.
Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”.

Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody.
„Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski, a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami.
Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie.
Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko!
Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków.

Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą. Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła portugalskiego w Fatimie.

Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

Amen

W imieniu Kościoła w Polsce + Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Jasna Góra, 3 maja 2020 r.
________________________________________________________________

W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

W najbliższą niedzielę 3 maja 2020r. abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/219914,zawierzenie-polski-chrystusowi-i-matce-bozej.html

Polska_pod_krzyż

Ten Krzyż mówi całej Polsce
„Sursum Corda!” – „W górę serca!”

jezus umarł na krzyżu żebyś ty był wolny

Jezus, Syn Boży wziął ciężar Twojego grzechu na siebie
i umarł na krzyżu, żebyś Ty mógł być wolny!

krzyc5bc-charbel

Krzyż jest kluczem, który otwiera bramy Nieba.
Nie ma innego klucza do Nieba poza krzyżem.
Św. Charbel

krzyż-to-takie

Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej…
| Ks. Twardowski |

kto-nie-bieze-swego-krzyza

Kto nie bierze swego krzyża,
a idzie za Mną,
nie jest Mnie godzien
| Jan 15,16 |

moj-krol

Mój Król, Mój Bóg, Moje wszystko!

nie-mieczem-lecz-krzyzem

Nie mieczem, lecz krzyżem
uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
| Św. Augustyn |

Wielkanoc w domu

|Zobacz| Komunia duchowa

Niedziela Palmowa

Tradycja Niedzieli Palmowej wywodzi się z uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Był to niezwykle ważny epizod w Jego biografii, o czym świadczy fakt odnotowania go we wszystkich czterech Ewangeliach. Św. Jan opisuje to wydarzenie, wspominając, że gałązki były palmowe. Stąd zapewne i nazwa Palmowej Niedzieli. Na pamiątkę tego wydarzenia, już od IV wieku utrwalił się zwyczaj obchodów tego święta. Od V w. Obrzęd ten praktykowany był na Zachodzie Europy. Zwyczaj święcenia palm wszedł do liturgii kościelnej dopiero w XI w. W Polsce zwyczaj ten nosił nazwę Niedzieli Kwietnej, rzadziej Wierzbnej, gdyż niedziela ta wypadała na wiosnę. Wg etnografów, zwyczaj strojenia palm wywodzi się ze starosłowiańskiego święta wiosny. Polskie „palmy” są wykonywane z wierzbowych gałązek z baziami, przystrojone różnymi kwiatami czy trawami. Poświęcone palmy zatykano w izbach za obrazami świętych, by strzegły dom przed nieszczęściami.

Obrzędy

Rodzina zbiera się przy stole, na którym są poświęcone palmy, Pismo Święte i krzyż.

Wprowadzenie:

Chrystus idzie na spotkanie śmierci, niosąc grzechy całej ludzkości. Jest pełen niezmierzonej miłości, która przynagla Go do ofiary. Pragnie wyzwolić nas od śmierci wiecznej. Za tę ofiarę Bóg Go wywyższy i obdarzy chwała. Liturgia dzisiejszego dnia ma na celu uczczenie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania tu Jego aktu odkupienia całego Świata.

Czytanie Pisma Świętego – fragment opisu Męki Pańskiej: [Mt 21, 1-11; Łk 22,14 do 23,56; Łk 22,1-49]

xalleluja

Triduum Paschalne

„Święte Triduum Paschalne męki i zmartwychwstania Pańskiego, jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego”. Pamiętać należy, że nie są to dni przygotowania do uroczystości, ale jest to już obchód Dnia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, przez udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstania.

Obrzędy

|Zobacz| Komunia duchowa

Czytamy fragmenty Pisma Świętego [Ewangelia Św. Jana 13, 1-15 oraz J. 17,1-26]

Wielki Czwartek jest unaocznieniem tajemnicy nieskończonej miłości Chrystusa do ludzkości, a w szczególności do swoich kapłanów. Świętujemy dzisiaj ustanowienie Najświętszej Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz Chrystusowego nakazu miłości braterskiej.

Kończymy pieśnią (Śpiewnik Abba – Ojcze s.232)

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz,
w Ogrójcu zakrwawiony,
Tam Cię Anioł w smutku cieszył,
Skąd był świat pocieszony.
Przyjdź Mój Jezu, Przyjdź Mój Jezu,
Przyjdź Mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.
Ach, mój Jezu, jakeś srodze,
Do słupa przywiązany,
Za tak ciężkie grzechy nasze,
Okrutnie biczowany.

Przyjdź Mój Jezu, Przyjdź Mój Jezu,
Przyjdź Mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

Wielki Piątek

Obrzędy można zacząć od adoracji krzyża. Zapalić poświęconą świecę. Można śpiewać suplikacje.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

 

Czytamy fragmenty Pisma Świętego [Opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Jana 18, 1-42] można zakończyć obrzędy śpiewem pieśniami: Odszedł Pasterz od nas, pieśń Krzyżu Święty…

Wielka Sobota

Tradycja

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych należy poprzedzić adoracją Krzyża Świętego, a jak jest taka możliwość przy Grobie Pańskim. Wieczorem wskazane jest rozważanie Pisma Świętego.

Obrzędy

Zasadniczą część stanowią czytania z Pisma Świętego. Zaleca się 7 czytań ze Starego Testamentu i 2 z Nowego Testamentu. Liczbę czytań można zmniejszyć. Nie należy jednak opuszczać trzeciego czytania z księgi Wyjścia o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Na stole obok krzyża i świec ustawiamy koszyk ze święconką.

Czytanie fragmentów Pisma Świętego [Ks. Rodzaju 1,1.26-31]; [Psalm 104 (103)]; [Ks. Rodzaju 22,1-2.9-13.15-18]

Bóg wystawił wiarę Abrahama na ciężką próbę. Abraham dał przykład heroicznej wiary. Bóg oszczędził Izaaka, ale „własnego Syna nie oszczędził, lecz Go za nas wszystkich wydał”. [Rz 8,32]

Psalm 16 (15)

Czytanie z Księgi Wyjścia [WJ 14,15-15,1]

Czytanie z Księgi Izajasza [Iż 54,6-14]

Psalm 30 (29)

Czytania z Listu Św. Pawła Ap. Do Rzymian [Rz 6,3-11]

Z Ewangelii Św. Mateusza [Mt 28,1-10]

Błogosławieństwo Paschału Rodzinnego

Na większej świecy piszemy pisakiem napis ALLELUJA i znak Krzyża. Nad napisanym krzyżem piszemy literę Alfa ‘A’ a pod krzyżem literę grecką Omega ‘Ω’. Na czterech polach między ramionami krzyża piszemy cyfry bieżącego roku. Ojciec rodziny dokonuje ceremonii błogosławieństwa paschału.

Dotykając pionowego ramienia krzyża mówi: „Chrystus wczoraj i dziś”;

Przy ramieniu poziomym: „Początek i koniec”;

Dotykając litery A: „Alfa”;

Dotykając litery ‘Ω’: „i Omega”;

Dotykając pierwszej cyfry roku: „Do Niego należy czas”;

Dotykając drugiej cyfry roku: „I wieczność”;

Dotykając pierwszej cyfry roku: „Jemu chwała i panowanie”;

Dotykając pierwszej cyfry roku: „Przez wszystkie wieki wieków. Amen”

Teraz następuje zapalenie paschału. Zapalając paschał mówi:

„Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemność naszych serc i umysłów”

Paschał zapalamy we wszystkie dni okresu wielkiego tygodnia.

Na końcu można zaśpiewać pieśń: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana…

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

|Zobacz| Komunia duchowa

|Zobacz| Czas Wielkanocy

przewodnik_po_wtyg

 

___________________________________Bóg z Wami!_______________________________________

źródło opracowania: Ks. Dr. Jan Usiądek, Rok kościelny w liturgii rodzinnej. Tradycja i obrzędy. Imprimatur 1998r. Wyd. Warmińskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wdrodze.pl/file/Wiara_nie_tylko_w_czasach_zarazy.pdf

 

 

 

 

maryjo-modl-sie-za-nami

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo,

Królowo Polski i świata całego.

Biorąc za wzór świętego Jana Pawła II mówię dziś:

Cały jestem Twój.

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie,

wszystko, czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje,

pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i

przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl.

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co

posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.

Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego.

Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia.

Prowadź po drogach życia i posługuj się nami

do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa

– jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie.

Amen.

W Wielką Sobotę, w polskiej tradycji, istniał zwyczaj święcenia pokarmów. W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią możemy uczynić to sami wg. poniższych wskazówek.

poswiecenie_pokarmow

Aby godnie przeżyć czas wielkanocny, w Niedzielę Wielkanocną organizujemy uroczyste śniadanie, zapalamy świecę paschalną.

jezus_w_rodzinie

W tym dniu warto przeczytać fragment dotyczący zmartwychwstania Jezusa Chrystusa np. z Ewangelii Św. Łukasza rozdz. 24: wersety 36-43

Odmówić modlitwę Ojcze Nasz...

Odmówić: Modlitwę przed posiłkiem

Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy wieczności przez
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw,
abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej
w twoim Królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

Teraz można przystapić do podzielenia poświęconych pokarmów i złożenia sobie życzeń.

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną,
za miłość, która nas zespala
oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci.
Niech będzie błogosławione imię Twoje
przez Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Amen.

Na zakończenie można odmówić modlitwę na święto zmartwychwstania

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego
który prawdziwie powstał z martwych,
króry ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
którego radości nikt nam nie odbierze.
Jezu Chryste, Odkupcielu świata,
Zbawco nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami i nad światem całym.
Amen

___________________________________Bóg z Wami!_______________________________________

źródło opracowania: Ks. Dr. Jan Usiądek, Rok kościelny w liturgii rodzinnej. Tradycja i obrzędy. Imprimatur 1998r. Wyd. Warmińskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego

sw_Michal_Archaniol

Modlitwa o pokój ducha

O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził(a) się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał(a) to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał(a) jedno od drugiego.
Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie, jakim ja chciał(a)bym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł(a) być szczęśliwym w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania)


Problemy czyli syjonizm zagrożeniem dla Polski,

Terroryzm jako konsekwencja zezwolenia na tolerancję wobec syjonistycznej zarazy,

Patriotyzm czyli zagadnienie patriotyzmu, jako naturalnej tarczy przed atakami syjonistów,

Zwycięstwo czyli o jaką pomoc musimy zabiegać by zwyciężyć i dojść do Prawdy.