Posts Tagged ‘trzy warunki’

Jeśli tutaj trafiłeś i nie wiesz o co chodzi

– to najczęściej chodzi o Ciebie!

nowy_czl

Abyś mógł stać się Nowym Człowiekiem powinieneś:


PRIMO

Upleść „nowego ducha” ze Swojej wiary… [czytaj dalej]


SECUNDO

Utworzyć „nowy zmysł” z prawdziwej nadziei… [czytaj dalej]


TERCJO

Zbudować „nowe serce” ze źródła miłości… [czytaj dalej]


Któż więc ma dopomóc Tobie w stworzeniu ‘nowego człowieka’ ?

Jezus Chrystus


Prawda

„Nikt nie jest tak beznadziejnie zniewolony jak ktoś, kto błędnie wierzy, że jest wolny” [czytaj dalej]

Podsumowanie

To nie naukowe racje lub trudności w rozumieniu tajemnic wiary, ale pycha i chętka błyszczenia, wyróżnienia się lub wywyższenia ponad innych ludzi, usposabia wszystkich zarozumialców wrogo przeciw wierze i zachęca ich do aroganckiego atakowania tych prawd religijnych, których zwykle sami wcale nie rozumieją. W ten sposób wykluwają się te nędzne poczwary niewiary, demony samouwielbienia, stróże ciemnogrodu, pyszałkowaci dezerterzy…! Dlatego właśnie ateizm nie jest postulatem rozumu, lecz tylko pragnieniem przewrotnej woli człowieka; to też powiada Bacon „ci tylko w Boga nie wierzą, którzy mają w tym interes, aby Boga nie było.” [czytaj dalej]


Cóż więc takiego uczyniłeś człowieku, że uciekasz wiecznie?

„… to co pochodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Bo z wnętrza , z serca człowieka, pochodzą złe myśli, nieczystość, złodziejstwo, mord, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, podstęp, lubieżność, zazdrość, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to zło pochodzi z wnętrza i czyni człowieka nieczystym.” [Mar.7:21]

Czas dla Jezusa Chrystusa

Oby Bóg wybaczył mi
jeśli kiedykolwiek myślałem,
że jest czas lub miejsce,
gdzie ON nie jest PIERWSZY!

Zawsze powinniśmy mieć
czas i być świadomi,
co On dla nas uczynił.

Jezu Zbaw Duszę Moją!