Posts Tagged ‘Religia’

trzy podstawowe filary rozwoju Polski, to religia, naród i rodzina. Wszystko co podważa te podstawy – jest zgubne w skutkach i cofa rozwój, a nie przyśpiesza, choć głosiciele poglądów liberalnych chętnie przybierają pozę „postępowców” czy „nowoczesnych” oszukując naiwnych ludzi.

terra

Religia daje ludziom podstawy moralne, uczy odróżniać złe od dobrego, odrywa od materializmu życia, łączy ducha ludzkiego z Bogiem, podnosi człowieka do wyższego poziomu duchowego. Tylko religia reguluje stosunki między ludźmi na zasadach uczciwości, sprawiedliwości i miłości, daje właściwy pogląd na świat wskazując na krótkość i znikomość życia doczesnego i odkrywa przed nami tajemnicę życia wiecznego.

Religia jest najistotniejszym czynnikiem stawiającym człowieka ponad zwierzętami!

Naród, to nie sztuczne połączenie jednostek, lecz organiczna całość. „Tworzenie się narodu jest procesem długich wieków, który szedł różnymi drogami”. Zewnętrznymi przejawami tworzącego się narodu są: podświadomy instynkt wspólnego politycznego bytu, wspólne poczucie własnych dróg i przeznaczeń historycznych, kult dokonanych czynów dziejowych i przodków, którzy się historyczną okryli chwała. To duma ze wspólnej sławy, trwoga przed wspólnym wrogiem i niebezpieczeństwem, wspólna radość i wspólna boleść w chwili zwycięstwa i klęski. W formie wyrobionej i skończonej naród przedstawia się świadomości ogółu, jako osoba moralna wyższego politycznego rzędu, panująca nad ogółem podległych jej jednostek i mająca własne zadania i cele! Naród więc z natury jest związkiem nierozerwalnym! Gdyż ten związek nie polega na dobrowolnej umowie lecz jest rezultatem wielowiekowej pracy przeszłych pokoleń, historycznej tradycji, nakazów, wielkich czynów i krwawych ofiar, które rodzą zobowiązania! Kto zrywa z historyczną przeszłością, z krwią i mogiłami ojców, z testamentem historycznych zadań, ten jest zaprzańcem i renegatem.

Z wyłożonych elementarnych pojęć o narodzie powstał nacjonalizm, będący wielką ideą narodową, świadomością odrębności narodowej i odczuciem narodu jako kategorii organicznej.

Nacjonalizm, to „kierunek, którego przewodnia zasadą jest służenie interesowi narodu, jako całości”

To patriotyzm wreszcie, stawiający dobro całego narodu ponad interesy klasy społecznej, partii czy jednostki i nakazujący jednostce ofiarną służbę dla całego narodu.

Rodzina „jest naturalną, zasadnicza komórką organizacji społecznej i narodowej u większości ras i cywilizacji ludzkich”. Byli, w dziejach świata filozofowie i reformatorzy, były próby stworzenia nowego ustroju (republika Sparta). „Jednak rezultaty tych dążeń i prób okazały się nie korzystne i rodzina pozostaje fundamentem budowy społecznej i narodowej”.

Naród nie składa się z jednostek mechanicznie z sobą połączonych, lecz z rodzin, powstających na tle najwznioślejszego uczucia: miłości. Silne, moralne, zdrowe fizycznie rodziny – to podstawa i przyszłość narodu.

W okresie niewoli naród polski nie upadł, nie ugiął się ostatecznie i na zawsze tylko dlatego, że każda rodzina była fortem na progu której zatrzymywała się moc wroga. Dobrego wpływu rodziny na młodzież wróg złamać nie potrafił. Wyrosły pokolenia bojowników o wolną Polskę.

Rodzina Polska uratowała naszą niepodległość!

Te trzy filary: religia, naród i rodzina stanowią podstawę przyszłego państwa, państwa sprawiedliwego, opartego na całym narodzie żyjącym w pokoju i spójnemu w dążeniu ku jednemu celu: Rzeczpospolitej Polskiej!

W dwudziestą rocznicę odzyskania niepodległości

Warszawa 1938r. Ze wspomnień Stanisława Jankowskiego

Wśród ludzi Kościoła podziały były zawsze. Ktoś kogoś nie lubi, ktoś komuś zazdrości, ktoś czuje się niedoceniony itp. Takie konflikty to trzeciorzędna sprawa. Jest też podział na tych, którzy kiedyś ulegli bezpiece i na tych, którzy byli niezłomni, oraz na tych, którzy przestrzegają przykazań i nauk katechizmu i tych, którzy robią wiele wyjątków. Te podziały mają istotne, ale drugorzędne znaczenie. Występowały w Kościele zawsze i występują nadal w Kościele polskim i każdym innym. Władze kościelne umieją sobie radzić z tego rodzaju problemami.

A jednak podział Kościoła Katolickiego w Polsce stał się faktem! Spójrzmy więc jak do niego doszło!

W latach 90-tych, w Polsce, za sprawą wciągnięcia kościoła w politykę dokonał się między wiernymi podział, podział posoborowego Kościoła Katolickiego na dwa nurty. Pierwszy nazwany przez Jana Marię Rokitę kościołem łagiewnickim (krakowskim – który zgromadził wiernych katolików o poglądach liberalnych czyli reprezentujący tzw. kościół modernistyczny), drugi kościołem toruńskim (który zgromadził wiernych katolików o poglądach tradycyjnych posoborowych skupionych wokół  Radia Maryja i O. Rydzyka). Kandydatem na metropolitę warszawskiego z polecenia Lecha Kaczyńskiego był kard. Kazimierz Nycz, a z polecenia Tuska abp. Stanisław Wielgus. Wszyscy wiemy jak skończył się ten spór. Obie, reprezentowane przez wymienionych opcje polityczne wciągnęły do walki politycznej Kościół Katolicki. Efektem tego podziału były: żrące się nawzajem dwie grupy katolików. Sami się domyślcie, komu to było na rękę! Obie grupy katolików zostały wciągnięte w walkę polityczną reprezentowaną przez PIS i PO. Myślę, że teraz wszyscy zrozumiecie, co oznaczało zawołanie „PIS i PO jedno zło!” Kto może nazywać Katolików złem? Tylko i wyłącznie obcy nam kulturowo żydzi i członkowie innych sekt, którym oddzielnie czy wspólnie, zależy na rozbiciu i skłóceniu Katolików i Polaków i przyjęciem nad nimi pełnej kontroli!

Pytam się, dlaczego katolicyzm wg. PIS miałby być bardziej preferowany niż modernistyczny katolicyzm kandydatów Platformy Obywatelskiej? Przecież większość wiernych w Polsce to tradycyjni, posoborowi katolicy.

Jednak i z tym podziałem poradzili sobie hierarchowie kościelni. Otóż na 23. rocznicę powstania Radia Maryja, przypadającą w 2014 roku nastąpił przełom w Toruniu! Kard. Dziwisz „zlikwidował” kościół łagiewnicki i toruński i przywrócił jeden kościół posoborowy. Ks. kard. Stanisław Dziwisz powiedział: – „Podjąłem tę decyzję kierując się poczuciem odpowiedzialności za jedność kościoła w Polsce. Nie ma kościoła Pawła i Apollosa. Nie ma kościoła łagiewnickiego i toruńskiego. Jeden jest kościół apostolski. (…) Jedność jest bezcennym darem” – podkreślił metropolita krakowski w homilii.

Czy po tym ponownym połączeniu się rozbitego kościoła mamy wreszcie jeden Kościół? Otóż nie! Mamy w dalszym ciągu poważny i zarazem bardzo bolesny podział: na ludzi wierzących i niewierzących. Prawdziwy podział kapłanów to nie podział na „konserwatywnych” czy „liberalnych„, tylko przede wszystkim na tych, co wierzą i na tych, co już nie wierzą. W tych, co nie wierzą są jeszcze tacy, co się o łaskę wiary modlą, jak i ci, co już takich modlitw zaprzestali, lub o zgrozo nigdy nie próbowali.

osiolkleka

Skąd się więc wzięła „trzecia” opcja katolicka? Opcja, jak sądząc z deklaracji niektórych ich przedstawicieli nazywających siebie „patriotycznymi tradycyjnymi katolikami”. Czy są to wszyscy Ci Katolicy, którym nie podoba się kościół upolityczniony: Kościół modernistyczny, czy kościół Rodziny Radia Maryja? A może do akcji wkracza kościół zjudaizowany?

Niestety prawdą jest, że dwie opisane powyżej frakcje za nic mają najważniejsze dla Katolików prawdy i nic nie zrobiły na polu prorodzinnym (sprawa ochrony życia i aborcji), promacieżyńskim (sprawa in vitro  itp.), przeciwdziałaniu pornografii i pedofilii, działaniami wzmacniających rolę religii w wychowaniu obywatelskim – a to są najważniejsze prawdy zgodne z prawdziwą wiarą katolicką!

No tak, pewnie zapytacie kogo więc wybrać?

Otóż najważniejszymi kryteriami pozostają stosunek do Dekalogu i ‘plony’, jakie „wzeszły z rzuconego w glebę ziarna”. Porównajmy, jakie to ‘owoce’ otrzymaliśmy od kandydatów PIS (?), PO (Trzaskowski), Lewica i UP (Biedroń, Witkowski), PSL (Kosiniak-Kamysz), Konfederacja (Bosak), prawicy? (Żółtek, Piotrowski), Federacji Przedsiębiorców (Jakubiak) czy niezrzeszonych (Duda, Hołownia, Tanajno)? A różnice są duże! Skoro kandydat PO, Pan Trzaskowski, podpisał jawnie antykatolicką „Kartę L.G.B.T”, skoro preferuje dewiację wśród najmłodszych, to według większości katolików nie może identyfikować się z wiarą katolicką. To jest prawda! Niestety PO wybrała sobie wyjątkowo podłego kandydata i tylko „sprzeciw” i absolutna ignorancja całego elektoratu wobec PIS sprawia, że utrzymuje się on przed progiem wyborczym! Prawda jest jednak taka, że są inni kandydaci, którzy w takim stopniu nie przeczą Dekalogowi i podstawowym prawom wiary!

Żaden „prorok” z listy wyborczej tego nie naprawi, wiary nie przywróci, katolików nie połączy. Pozostaje tylko rzeczywista przemiana we wszystkich sercach Polaków i w konsekwencji prawdziwe nawrócenie. Zerwanie z dotychczasowym światopoglądem i autorytetami za nim stojącymi. Bicie się w piersi za próbę zdrady Ojczyzny i w końcu uwierzenie Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Matce Jego, a Królowej Polski, że to Oni są naszymi: Ojcem i Matką. Pozostaje modlitwa, w tym również za Ojczyznę i oczekiwanie w miłości Świata przyszłego – świata wiecznego! Tutaj więc, na tym łez padole potrzeba Nam człowieka, który dźwignie Ojczyznę z tych podziałów, obroni przed patologią i kłamstwem, przywróci wiarę w dobro, postawi tamę przed napływem bezprawia i zła.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja.

3maj

Oto pełna treść Aktu Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski:

Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski Boże,

Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata.
Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa prowadź nas. Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu nad Wisłą – który w sierpniu 1920 r. za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę.
To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi.
Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka.
Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”.

Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody.
„Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski, a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami.
Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie.
Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko!
Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków.

Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą. Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła portugalskiego w Fatimie.

Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

Amen

W imieniu Kościoła w Polsce + Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Jasna Góra, 3 maja 2020 r.
________________________________________________________________

W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

W najbliższą niedzielę 3 maja 2020r. abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/219914,zawierzenie-polski-chrystusowi-i-matce-bozej.html