Posts Tagged ‘Maryja’

Modlitwa św. Patryka, która uwalnia od wpływów zła

Pancerz św. Patryka to modlitwa, która uwalnia od wpływów wszelkiego zła. Jest również pomocą w walce ze zniewoleniami i duchowym przygnębieniem.

swpatryk

+++

Pancerz św. Patryka

I

Związuję się dzisiaj

z mocą wielką, jaką daje wzywanie

Boga w Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego,

z wiarą w Trójcę w Boskiej Jedność,

ze Stworzycielem wszechświata.

Z Odkupicielem człowieka, z Uświęcicielem człowieka,

z Niepokalanie poczętą, Służebnicą Boga Maryją,

Matką Jezusa i Naszą Matką.

II

Związuję się dzisiaj

z mocą Wcielenia, życia i zasług Jezusa Chrystusa,

z mocą męki Jezusa, z mocą Krzyża Świętego

oraz Jego Pogrzebu,

z mocą Jego Zmartwychwstania

oraz Jego Wniebowstąpienia,

z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu żywych i umarłych.

III

Związuję się dzisiaj

z siłą miłości serafickiej,

z posłuszeństwem anielskim,

z posługą archanielską,

z nadzieją na Zmartwychwstanie, na nagrodę wieczną,

z modlitwą Patriarchów,

z proroctwami Proroków,

z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów,

z wiarą Wyznawców,

z czystością Świętych Dziewic,

z czynami prawych ludzi,

ze zbawionymi Duszami.

IV

Związuję się dzisiaj z mocą Nieba,

z jasnością słońca,

z bielą śniegu,

ze wspaniałością ognia,

z prędkością błyskawicy,

z szybkością wiatru,

z głębokością morza,

ze stabilnością ziemi,

z twardością skał.

V

Związuję się dzisiaj

z Bożą siłą, by mną przewodziła,

z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,

z Bożą Mądrością, by mnie pouczała,

z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,

z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,

z Bożym Słowem, by mi dało mowę,

z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła,

z Bożą Droga, by się stała przede mną otwarta,

z Bożą Tarczą, by mnie chroniła,

z Bożą Armią, by mnie broniła:

przed sidłami demonów,

przed popadnięciem w wady,

przed pożądaniem ciała,

przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,

czy jest on blisko, czy daleko,

czy jest jeden, czy też jest ich wielu.

VI

Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty,

stworzone ku chwale Boga

przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,

która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,

przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,

przeciw czarnemu prawu pogaństwa,

przeciw fałszywym prawom herezji,

przeciw podstępom idolatrii,

przeciw czarom kobiet, kowali i magów,

przeciw gnozie i czarnoksięstwu,

przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką

i przeszkadza w zbawieniu.

VII

Chryste, chroń mnie dzisiaj

przed trucizną, przed spaleniem,

przed utopieniem, przed zranieniem,

bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.

VIII

Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,

Chrystus za mną, Chrystus we mnie,

Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną,

Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,

Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.

IX

Chrystus w sercu każdego człowieka,

który myśli o mnie ,

Chrystus w ustach każdego człowieka,

który mówi do mnie,

Chrystus w każdym oku,

które mnie widzi,

Chrystus w każdym uchu,

które mnie słyszy.

X

Związuję się dzisiaj

z wielką mocą, jaką daje wzywanie

Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego,

z wiarą w Trójcę w Jedności,

ze Stworzycielem wszechświata.

Z Odkupicielem Człowieka

Z Uświęcicielem Człowieka

Z Niepokalanie Poczętą, Służebnicą Boga Maryją

z Matką Jezusa

z Matką dla mojej duszy, która zawsze zwycięża, która ściera głowę węża,

z pośredniczką wszelkich łask, z umiłowaną i wywyższoną Bogurodzicą Dziewicą.

XI

Zbawienie przychodzi od Pana,

zbawienie przychodzi od Jezusa Chrystusa:

Niech Twoje Zbawienie, o Panie,

pozostanie z nami na zawsze.

Panuj nade mną Jezu, wokół nas

w Polsce i po całej Ziemi, po wszystkie wieki wieków!

AMEN

XII

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!


Św. Patryk, swoją działalność misyjną w Irlandii rozpoczął ok. roku 432. Dzięki niezwykle silnej osobowości szybko osiągnął pierwsze sukcesy w nawracaniu licznych plemion zamieszkujących wyspę. To jemu przypisuje się zniesienie pogańskich rytuałów praktykowanych przez druidów z Tara. Swoją pracą przyczynił się do ewangelizacji znacznej części kraju, co zaowocowało również ustanowieniem zorganizowanej działalności kościelnej.  Według legendy używał koniczyny jako symbolu  służącego wyjaśnieniu wiernym istoty Trójcy Świętej. W dniu 17 marca obchodzimy wspomnienie św. Patryka, patrona Irlandii.

Cóż więc takiego uczyniłeś człowieku, że uciekasz wiecznie?

„… to co pochodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Bo z wnętrza , z serca człowieka, pochodzą złe myśli, nieczystość, złodziejstwo, mord, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, podstęp, lubieżność, zazdrość, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to zło pochodzi z wnętrza i czyni człowieka nieczystym.” [Mar.7:21]

Czas dla Jezusa Chrystusa

Oby Bóg wybaczył mi
jeśli kiedykolwiek myślałem,
że jest czas lub miejsce,
gdzie ON nie jest PIERWSZY!

Zawsze powinniśmy mieć
czas i być świadomi,
co On dla nas uczynił.

Jezu Zbaw Duszę Moją!