Archiwum dla Sierpień, 2017

Bóg jest wszędzie

Posted: 28 sierpnia 2017 in Changes

Święty Augustyn powiadał:

„Bóg wszędzie jest obecny, wszędzie jest cały. Mądrość Jego mocno dosięga od krańca do krańca, a wszystko zarządza łagodnie (Mdr 8,1). Kim jest Bóg Ojciec, tym Słowo Jego i Mądrość Jego, światłość ze światłości, Bóg z Boga. Co zatem pragniesz ujrzeć? Nie jest dalekie od ciebie to, co chcesz ujrzeć. Także i Apostoł powiedział, iż niedalekim jest od każdego z nas: „W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 27-28).”

Jakaż to zatem nędza być dalekim od Tego, który jest wszędzie?

Reklamy